Sokol >> Historie >> Historie tělovýchovné jednoty sokolské v Ohrazenicích
Historie

Historie tělovýchovné jednoty sokolské v Ohrazenicích

1905
Založení odboru Sokola U Jehlance /nynější Pyrám/. Mezi zakladateli byli: Eman Nejedlo, Josef Formánek, Jan Horáček, František Kóčí, František Pekař z Vršku a František Kvapil. Stalo se 26. června 1905.

8.července 1905 byli ustavující Valnou hromadou zvoleni Karel Beran /předsedou/, František Kvapil /cvičitelem/, František Kočí /jednatelem a pokladníkem/.
Se cvičením bylo započato v erárním hřebčinci u Pyrámu.
Cvičena byla bradla, kůň, čínky a pořadové cvičení na dvoře, kde byla postavena i letní hrazda

1906
I. Masopustní ples jednoty v nově přistavěném sále.
Počet členů spolku vzrostl do konce roku z původních 36 na 67 členů.

1909
Nové divadelní jeviště. Divadelní činnost patřila tehdy vedle činnosti tělovýchovné k velmi důležitým stránkám života v jednotě

1914-1918 Období I. světové války
Po četných persekucích a následkem válečných událostí, zejména narukováním 47 členů (ze stávajících 58 a 4 dorostenců), byla spolková činnost v listopadu 1915 zastavena.

1918-1938
V listopadu 1918 byla činnost 19. členy spolku slavnostně obnovena.
Vznik Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ) v Ohrazenicích, která svou činnost provozovala v hostinci U Dědečků.
V situaci před druhou světovou válkou existovala v tělovýchovném hnutí značná roztříštěnost a vedle Sokola působily i další hnutí - DTJ, FDTJ, Orel a další spotovní kluby.

1938
X.Všesokolský sjezd jako symbol mohutné manifestace odhodlaného protifašistického boje

1938-1945 Období II. světové války
Omezená činnost spolku na cvičební a hudební se v r.1940 opět rozšířila ve všech směrech a to i v oblasti divadelní, jako odezva na německý útisk a víru v osvobození.
4.3.1941 ukončení činnosti z příkazu německých okupantů.
V r. 1945 byla činnost spolku obnovena a zároveň bylo oslaveno 40. let od svého založení.

1948
Sjednocení tělovýchovných organizací v Ohrazenicích za účasti Sokola, DTJ a organizací Národní fronty 22.dubna 1948 U Pyrámu

1950-1952
Vybudování prvního hřiště členy TJ na bývalé "Spálence" ve středu naší obce, jehož součástí bylo i hlediště pro divadla v přírodě.

1962
Do tohoto roku patřil divadelní odbor Sokola k velmi aktivní složce. Proto byl koncem padesátých let za velkého nadšení upravován sál U Pyrámu, vyměněna podlaha, instalováno nové osvětlení a přístavěno jeviště.
Žel, naposledy se u nás hrálo divadlo v květnu 1962. Pak vlivem nevyjasněností kolem výstavby nové křížovatky, se budova přestala udržovat a sál se na čas stal dílnou Sportstavu.

1971
Ustaven volejbalový oddíl, který se stal pravidelným účastníkem soutěží v rámci našeho okresu. Navázal tak na výbornou tradici volejbalu v Ohrazenicích a nastolili novou éru sportování v Ohrazenicích.

1973
Volejbalový oddíl postoupil do okresního přeboru.

1973-1975
Vybudován pěkný volejbalový areál se dvěma volejbalovými hřišti a klubovnou. Tento více jak 20. letý záměr se podařilo uskutečnit za přispění bohaté sportovní činnosti, díky pochopení a finanční dotaci ČSTV Semily a zejména úsilí členů tělovýchovné jednoty.

1976
Volejbalový oddíl hraje Krajskou soutěž.

1978 Během let 1978-1980 dosáhli volejbalisté ocenění I, II, III stupně vzorných oddílů okresu Semily

1979
Vznik oddílu stolního tenisu.
Po uvolnění sálu U Pyrámu Sportstavem si ho tenisté provizorně upravili a začali se stolním tenisem.

1981
Výbor TJ přistoupil k záměru obnovení tělocvičny U Pyrámu a vybudování sociálního zařízení. To vše za finančního přispění okresního výboru ČSTV a nesmírného úsilí funkcionářů a členů organizace.

1985 Oslavy 80.výročí založení TJ
Během 10.letého užívání volejabolových kurtů vznikly již tradiční volejbalové turnaje: Putovní o pohár MNV a Posvícenecký, pravidelně se pořádají Dětské dny a v zimě běžecké lyžařské závody pro děti.
Počet volejbalových družstev se od založení volejbalového oddílu postupně rozšířil až na 2 družstva mužů, 1 družstvo žen, 1 družstvo dorostenců a 1 družstvo dorostenek.
Oddíl stolních tenistů se skládá ze 2 družstev a dětské přípravky a účastní se okresních soutěží.

1995
Návrat tělocvičny na Pyrámu v restitutici původnímu majiteliv r.1992 znamenal zhoršení podmínek pro činnost sokola natolik, že v roce 1995 zde ukončily cvičení děti, o rok později ženy a v roce 1997 ukončil svou činnost oddíl stolního tenisu.

2005 Oslavy 100.výročí založení TJ

SOUČASNOST
Mezi aktivity TJ Sokol Ohrazenice patří: Volejbal MUŽI OP-II; Volejbal OCHOTNÍCI; účast členů na fotbalové lize DALMACH; nohejebal MUŽI;
Tradiční akce: Dětský den; tajný výlet; vánoční výlet; lyžařské závody;cyklo výlet; přejezd Jizerských hor ...

BUDOUCNOST
Jak to bude dále můžete sledovat na našich stránkách, zeptat se našich činovníků a nebo si přijďte s námi zasporotovat, pobavit se, pomoc zorganizovat některé akce a nebo se jen třeba podívat a fandit. Prostě pojďmě si ty chvíle volného času prožít aktivně. Více v dalších sekcích těchto stránek.


zpět


Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl