Historie obce >> První písemné zprávy
Historie obce

První písemné zprávy


Třebaže Ohrazenice jsou stará osada , nálezy zdejšího osídlení pocházejí z mladší doby kamenné , máme o nich velmi málo písemných zpráv . Zatím první známá písemná zmínka pochází z roku 1547 (některé prameny mylně udávají rok 1543), kdy byl pro účast na vzpouře proti králi Ferdinandovi I. konfiskován majetek Adama z Vartemberka, držitele panství hruborohozeckého; mezi konfiskovanými vesnicemi se uvádějí i Ohrazenice se 13 osedlými sedláky a mimo ně ještě snad nějaký chalupník. Nutno ještě podotknout , že staré zemské desky byly zničeny při požáru archivu zemských desek za husitských válek .

Abychom se dopátrali dále musíme se rozhlédnout po okolí .

Rod Markvarticů , který vládl rozsáhlým územím od pomezních hor až k Jizeře a ke Kamenici , vybudoval Klášter Hradiště . Sem byl povolán řád cisterciácký . tomuto klášteru náleželo celé území od Hradiště až po svahy Kopaniny . Opatové jmenovaného kláštera zakládali plebénie (fary ) a sice v Jenišovicích a v Rychnově. Osady Paceřice , Jenišovice , Odolenovice , Ohrazenice , Žďárek , Sestroňovice pak tvořily rychtu Jenišovickou . K ní byl později připojen i Rychnov , Rádlo a 4 lidé z Nudvojovic .

Za husitských válek byl Klášter 30. dubna 1420 bratrstvem orebitským , pod vedením Hynka Krušiny z Kumburka , obležen a spálen . Bratrstvo orebitů toho roku táhlo na pomoc ohrožené Praze . Roku 1436 připadlo celé území rychty Jenišovické Henikovi z Valdštejna se sídlem na Vranově , či Skalách nad Jizerou . Od roku 1565 kdy nastalo rozdělení zboží Vartemberských na Hrubém Rohozci patří Ohrazenice pod Hrubý Rohozec . Roku 1628 kupuje konfiskované statky vatemberské , po prohrané bitvě na Bílé hoře , císařský důstojník Mikuláš Des Fours Walderode . V majetku tohoto rodu zůstal Rohozec až do roku 1945 , kdy byl poslednímu majiteli Karlu , presidentským dekretem z 21. června 1945 , pro zrádcovství a kolaboraci s Němci , konfiskován .

Protože naše obec je vlastně předměstím Turnova , sdílela s ním osudy dobré i zlé . Po husitských válkách se obec vzpamatovávala velmi pomalu . Dle maloskalského urbáře (soupis panského majetku , poddaných a jejich povinností ) z roku 1608 zde bylo 13 usedlých rolníků .

Do rozvoje obce zle zasáhla třicetiletá válka. Od roku 1650 měly Ohrazenice rychtáře. V roce 1687 má obec zase 13 sedláků a 16 nových chalupníků . Rozvoj pokračuje a tak je v roce 1775 zaznamenáno 85 domů . мате чай мате

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl