Historie obce

Fotografie z historie obce


Fotografie obce Ohrazenice - 80-tá léta 20.st.
Více fotografií naleznete zde.

Ohrazenice - budova dnešního OÚ

více...


Historie obce

Nejstarší doklady osídlení


Nejstarší doklady osídlení Pojizeří jsou staré až 250.000 let, období starších čtvrtohor – pleistocén. Podél Jizery se pohybovaly malé skupiny sběračů a lovců. Terén byl porostlý severskou tundrou nebo stepí, podle toho jak se střídaly jednotlivé cykly ledových a meziledových dob.

více...


Historie obce

První písemné zprávy


Třebaže Ohrazenice jsou stará osada , nálezy zdejšího osídlení pocházejí z mladší doby kamenné , máme o nich velmi málo písemných zpráv . Zatím první známá písemná zmínka pochází z roku 1547 (některé prameny mylně udávají rok 1543), kdy byl pro účast na vzpouře proti králi Ferdinandovi I. konfiskován majetek Adama z Vartemberka, držitele panství hruborohozeckého; mezi konfiskovanými vesnicemi se uvádějí i Ohrazenice se 13 osedlými sedláky a mimo ně ještě snad nějaký chalupník. Nutno ještě podotknout , že staré zemské desky byly zničeny při požáru archivu zemských desek za husitských válek .

Abychom se dopátrali dále musíme se rozhlédnout po okolí .

více...


Historie obce

Století 19-té; Pyrám


Roku 1813 byly v obci dostavěny tři státní silnice . Na památku toho byl postaven na jejich křižovatce sloup – pyrám , ( současná výška je 8,44 m ) jedná se o největší rozcestník ,svého druhu , v naší republice . K slavnostnímu odhalení přijeli prý z Jičína tři císařové : rakouský, ruský a pruský . ( V Jičíně měli jednání o vytvoření spolku proti Napoleonovi ) . V roce 1819 byl u pyrámu postaven zájezdní hostinec Karla Berana - na místě kde stával hostinec U zlaté husy . Byl stanicí pošty , byly zde pokoje pro cestující a stáje pro koňská spřežení .

Pyrám


Ve válce 1866 táhl hlavní pruský sbor od Sychrova ke Svijanům západně od nás , ale do vsi zaletovaly dělostřelecké náboje a působily škody na majetku . Obyvatelé se tenkrát ukryli v lesích .

Historie obce

První světová válka


První světová válka nám přinesla samostatnou republiku , byla vykoupena utrpením a životy . U nás tyto oběti připomíná pomník padlých (celkem 26 padlých). групон биглион

Historie obce

Naše obec 1930

Novinky na
Úřední desce OÚ
ČEZ Distribuce Plánované odstávky
Nahlášení pálení

nahlášení pálení

Náhodný obrázek
Ohrazenice - 6
srpen 2009
zobrazení: 6013
známka: 1.00
Odkazy
CZECH POINT

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl