Historie obce

Fotografie z historie obce


Fotografie obce Ohrazenice - 80-tá léta 20.st.
Více fotografií naleznete zde.

Ohrazenice - budova dnešního OÚ

více...


Historie obce

Nejstarší doklady osídlení


Nejstarší doklady osídlení Pojizeří jsou staré až 250.000 let, období starších čtvrtohor – pleistocén. Podél Jizery se pohybovaly malé skupiny sběračů a lovců. Terén byl porostlý severskou tundrou nebo stepí, podle toho jak se střídaly jednotlivé cykly ledových a meziledových dob.

více...


Historie obce

První písemné zprávy


Třebaže Ohrazenice jsou stará osada , nálezy zdejšího osídlení pocházejí z mladší doby kamenné , máme o nich velmi málo písemných zpráv . Zatím první známá písemná zmínka pochází z roku 1547 (některé prameny mylně udávají rok 1543), kdy byl pro účast na vzpouře proti králi Ferdinandovi I. konfiskován majetek Adama z Vartemberka, držitele panství hruborohozeckého; mezi konfiskovanými vesnicemi se uvádějí i Ohrazenice se 13 osedlými sedláky a mimo ně ještě snad nějaký chalupník. Nutno ještě podotknout , že staré zemské desky byly zničeny při požáru archivu zemských desek za husitských válek .

Abychom se dopátrali dále musíme se rozhlédnout po okolí .

více...


Historie obce

Století 19-té; Pyrám


Roku 1813 byly v obci dostavěny tři státní silnice . Na památku toho byl postaven na jejich křižovatce sloup – pyrám , ( současná výška je 8,44 m ) jedná se o největší rozcestník ,svého druhu , v naší republice . K slavnostnímu odhalení přijeli prý z Jičína tři císařové : rakouský, ruský a pruský . ( V Jičíně měli jednání o vytvoření spolku proti Napoleonovi ) . V roce 1819 byl u pyrámu postaven zájezdní hostinec Karla Berana - na místě kde stával hostinec U zlaté husy . Byl stanicí pošty , byly zde pokoje pro cestující a stáje pro koňská spřežení .

Pyrám


Ve válce 1866 táhl hlavní pruský sbor od Sychrova ke Svijanům západně od nás , ale do vsi zaletovaly dělostřelecké náboje a působily škody na majetku . Obyvatelé se tenkrát ukryli v lesích .

Historie obce

První světová válka


První světová válka nám přinesla samostatnou republiku , byla vykoupena utrpením a životy . U nás tyto oběti připomíná pomník padlých (celkem 26 padlých). групон биглион

Historie obce

Naše obec 1930

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl