Úvodní strana

Základní informace - poloha

ČR Starosta obce:
František Novák

Katastrální výměra: 267 ha
Počet obyvatel: 1103

Poloha: (zdroj: www.mapy.cz)

Mapa

přesná poloha na mapě

Aktuální informace
17.03.2023: Svoz bioodpadu v roce 2023

 Vážení občané, tímto Vás informuji o svozu bioodpadu v roce 2023, který bude probíhat od měsíce dubna vždy ve středu tj. 5.4 a 19.4.2023, od května do října každý týden, v listopadu opět jen 2 svozy tj. 8.11. a 22.11.2023.

Svoz bioodpadu ZDE.


15.03.2023: ZŠ Ohrazenice - Zápis do 1. ročníku

 Základní škola Ohrazenice Vás zve na zápis do 1. ročníku základní školy Ohrazenice na školní rok 2023/2024, který se koná dne 3.4.2023 od 13:00 do 16:30. S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Bližší informace ZDE.

 


14.03.2023: Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele Základní škola a Mateřská škola Žďár

 Zastupitelstvo Obce Žďár vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové oraganizace Základní škola a Mateřská škola Žďár, 294 12 Žďár, Žďár 102. Předpokládaný nástup do funkce: 1.8.2023.

Bližší informace ZDE.


09.03.2023: Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy

 Zřizovatel Obec Přepeře vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: "Základní školy Přepeře, okres Semily - příspěvková organizace" se sídlem Přepeře 47, s předpokládaným nástupem ke dni 1. srpna 2023.

Bližší informace ZDE.


07.03.2023: Věžový vodojem v Ohrazenicích

 Společnost VHS Turnov Vám oznamuje, že v sobotu 25.3.2023 v době od 10:00 do 12:00 hodin bude opět pro veřejnost otevřen věžový vodojem v Ohrazenicích.


03.03.2023: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060880068

 Společnost ČEZ Distribuce, a.s. Vás informuje o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v obci Ohrazenice dne 22.3.2023 od 8:30 do 15:30.

Informace, včetně mapy ZDE.


01.03.2023: Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy

 Zřizovatel Obec Ohrazenice vyhlašuje konkurz na vedoucí místo pracovní místo ředitele/ředitelky: "Základní školy Ohrazenice, okres Semily-příspěvková organizace" s předpokládaným nástupem k 1.8.2023

Bližší informace ZDE.


28.02.2023: Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele "Mateřské školy Olešnice"

 Starosta obce Olešnice vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: "Mateřská škola Olešnice, okres Semily, příspěvková organizace".

Bližší informace ZDE.


30.01.2023: Výsledky volby prezidenta republiky 2023 - obě kola

 
Výsledky volby prezidenta republiky 2023 obě kola ze dne 13. a 14.1. 2023 a 27. a 28.1. 2023 - ve volebním okrsku č. 1 v obci Ohrazenice

VÝSLEDKY - Obec Ohrazenice


16.01.2023: Finanční úřad - Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023

 Finanční úřad Vás informuje o rozšířených úředních hodinách pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023.

Informace ZDE.


31.12.2022: Informace k platbě za odpady

Vážení občané,

jak jste byli informováni prostřednictvím Zpravodaje, měla být zde na webu zveřejněna tabulka s platbami pro jednotlivá č.p. Dodatečným rozhodnutím TS Turnov dochází k výměně "velkých" známek na nádoby, a tedy nutnosti Vaší návštěvy OÚ pro její osobní vyzvednutí a podpis převzetí. Zde jsou typické příklady postupu:

- nechci změnu v četnosti svozů a množství = zaplatím převodem dle pokynů ve Zpravodaji na č.ú. 1517992/0300 a navštívím OÚ pro vyzvednutí známky(známek), nebo zde i zaplatím v hotovosti

- budu měnit rozsah služby = navštívím OÚ a po sepsání změny (mohu si předem stáhnout formulář - zde v Informacích v Registraci k likvidaci odpadu a vyplnit si ho doma), zaplatím v hotovosti a odnesu si známku(y)

Výše plateb si mžete opět oživit v tabulce na výše zmiňovaném formuláři. Vývoz na "staré" celoroční známky proběhne ještě po celý leden. Jednorázové známky zůstávají v platnosti a jejich uživatelé tedy mohou přijít až v druhé vlně, třeba v únoru, abychom Vás stíhali na úřadě obsloužit. Úřední hodiny jsou po celý leden rozšířeny o úterý 8 - 12 hodin.

 


31.12.2022: Registrace k likvidaci odpadu

Vážení spoluobčané,

od 1.1.2022 vstupují v platnost ustanovení nového zákona o odpadech a jím vyvolané nové vyhlášky všech obcí. Podle naší vyhlášky byl vytvořen nový registrační formulář, který obdrží každá nemovitost do schránky. Zákonnou poviností vlastníka každé nemovitosti je provést registraci (ohlášení) obecnímu úřadu. V registraci si poplatník pomocí tabulek vypočte minimální množství odpadu dle počtu osob, bydlících v nemovitosti, a vybere si počet vývozů s objemem stejným, nebo vyšším, než vypočítal. Zkontroluje si v řádku i druh nádoby, kterou má. Vyplní všechny požadovné údaje a registraci předá na OÚ, odkud si odnese bezplatně příslušnou známku (známky). Technické služby nás požádali o apel, abyste si očistili nádobu od starých známek, aby pracovníci rychleji našli novou známku.

Pozor! Vývoz na starou celoroční známku provedou TS  celý leden 2023. Na další vývozy musíte mít nové známky.

O platbu za likvidaci komunál. odpadu se nemusíte bát. Počká na Vás do začátku roku 2023. V platbě budou zohledněny i případné změny v počtu poplatníků v nemovitosti, resp. změna sazby, pokud ji budete požadovat. K ohlášení změny slouží stejný formulář, jako nyní, a je ke stažení zde na webu.

Shrnutí: systém zůstává v podstatě stejný jako doposud. Máte možnost výběru počtu svozů a jakéhokoliv množství nad minimální objem. Třicetilitrový pytlík za měsíc určitě vyprodukuje každý z nás.

Systém Vám umožňuje třídit a snižovat tak množství komunálního odpadu.

Částka za odvoz a likvidaci Vašeho odpadu, je Váš nejmenší možný podíl na Vašich odpadech. Obec za svoz a likvidaci bio a tříděných odpadů platí z našich společných peněz další statisíce. Zatím si to všichni ještě můžeme dovolit i při všech probíhajících investicích.

Registrace je povinná!

FORMULÁŘ - Ohlášení změn u poplatníka odpadu


07.12.2022: Informace o změnách jízdních řádů od 11.12.2022

 Tímto Vás informujeme o změnách jízdních řádů od neděle 11.12.2022 ve veřejné dopravě v Libereckém kraji.

Platné jízdní řády od 11.12.2022 ZDE.


28.11.2022: MěÚ Turnov - Rezervace termínů pro agendu občanských průkazů a cestovních dokladů, řidičské průkazy

 MěÚ Turnov  upozorňuje na rezervační systém pro agendu občanských průkazů a cestovních dokladů nebo registr řidičů a registr vozidel lze využít i první sobotu v měsíci.

Rezervace odbor správní leták ZDE.

Rezervace odbor dopravní leták ZDE.

Rezervace ZDE.


28.11.2022: Finanční úřad - Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území

 Finanční úřad pro Liberecký kraj upozorňuje, že v průběhu roku 2022 byly nebo budou ukončeny obnovy katastrálního operátu a revize katastrálních území, nacházející se v územní působnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj.

Obnova katastrálního operátu ZDE.

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ZDE.

Revize katastru ZDE.

Mapování ZDE.


31.10.2022: Kompostárna Malý Rohozec

Kompostárna Malý Rohozec prodává prvotřídní kompost na přírodní bázi. Vstupními surovinami jsou pouze zelené rostliny, listí a drcené větve. Neobsahuje žádná semena plevelů schopná klíčit. Dále nabízíme kompost s hlínou vhodný do zahrad, kůru, štěpku.

Ceník ZDE.


26.10.2022: Oznámení o vystavení a zahájení projednání Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ohrazenice

 Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), a v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona oznamuje, že na základě Zprávy o uplatňování územního plánu Ohrazenice, které schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 41/2021 ze dne 15.9.2021, byla zpracována dokumentace Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ohrazenice, která je k nahlédnutí ZDE.

www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-strategie/uzemni-planovani-obci/ohrazenice.html

 


26.10.2022: Výměna poškozené popelnice na směsný komunální odpad

 Turnovské odpadové služby, s. r. o. Vás informují o výměně poškozených nádob na směsný komunální odpad.

V poslední době se nám množí požadavky na výměnu poškozených nádob na směsný komunální odpad. Vlastníkům popelnic, kteří nemají nádobu zakoupenou v Turnovských odpadových službách, s. r. o. nebo Technických službách Turnov s. r. o., opotřebovanou nádobu běžně nevyměňujeme.

Celá informace ZDE.


26.09.2022: Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Turnovsko

 Vážení občané, připravili jsme pro vás základní přehled kontaktů, které vám usnadní orientaci při zvládání péče o vlastní osobu, nebo člena Vaší rodiny. Podrobné informace získáte na uvedených adresách či telefonních kontaktech.

Leták Zde.


12.09.2022: Provoz obecní knihovny v Ohrazenicích

 Návštěvní doba knihovny v Ohrazenicích od září 2022 je od 16:30 do 18:30. Děkujeme za pochopení.

 


01.04.2022: POMOC UKRAJINĚ

 Jak mohu pomoci Ukrajině?

Leták 


08.03.2022: Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

 Úřad práce ČR Vám nabízí pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií. 

- Příspěvek na bydlení

- Doplatek na  bydlení

- Mimořádná okamžitá pomoc

Více informací zde.


03.01.2022: Finanční úřad pro Liberecký kraj zveřejňuje telefonní čísla
23.11.2021: Policie Libereckého kraje varuje majitele rekreačních objektů, rodinných domů a bytů před krádežemi

 S přibývajícími případy vloupání nejen do rekreačních objetků, policie Libereckého kraje apeluje na majitele chat, chalup, rodinných domů a bytů, aby si řádně zabezpečili svůj majetek.

Informační leták č. 1

Informační leták č. 2


18.06.2021: Kompostárna Malý Rohozec

 Kompostárna Malý Rohozec prodává prvotřídní kompost na přírodní bázi. Vstupními surovinami jsou pouze zelené rostliny, listí a drcené větve. Neobsahuje žádná semena plevelů schopná klíčit. Dále nabízí substrát k terénním úpravám i do zahrad, kůru, štěpku.

Leták ZDE


03.05.2021: Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit

 Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro propuštěné zaměstnance i pro zaměstnavatele.

Informace ZDE.


08.03.2021: Řád veřejného pohřebiště a cenový výměr

 Zastupitelstvo obce schválilo Řád veřejného pohřebiště obce Ohrazenice a nový cenový výměr s platností od 1.1.2021.

Řád veřejného pohřebiště

Cenový výměr


04.03.2020: Provozní doba sběrného dvora

 Provozní doba sběrného dvora

ZIMNÍ OBDOBÍ (listopad - únor): Po - Pá  9:00 - 16:00, So 9:00 - 12:00

LETNÍ OBDOBÍ (březen - říjen): Po - Pá  9:00 - 17:00, So  8:00 - 12:00

Všichni ti, kteří chtějí využít služeb sběrného dvora, by sem měli přivážet odpad již přetříděný na jednotlivé komodity. Stavební odpady a některé další druhy jsou zpoplatněny dle platného ceníku.


11.02.2020: Hasiči radí občanům

   Pravidla pálení biologického odpadu

 Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.

Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení.
 

31.10.2019: Videa z výstavby věžového vodojemu v Ohrazenicích

 Videa z výstavby věžového vodojemu v Ohrazenicích

1. zvedání sloupů

www.youtube.com/watch

2. zvedání koule

www.youtube.com/watch

3. po dokončení

www.youtube.com/watch

Náhodná fotografie z obce

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl