Úvodní strana

Základní informace - poloha

ČR Starosta obce:
František Novák

Katastrální výměra: 267 ha
Počet obyvatel: 1103

Poloha: (zdroj: www.mapy.cz)

Mapa

přesná poloha na mapě

Aktuální informace
01.12.2022: Nález v obci Ohrazenice

 V obci Ohrazenice byla dne 29.11.2022 nalezena peněženka černé barvy s občanským průkazem. Tímto vyzýváme vlastníka věci, aby se přihlásil na obením úřadě v Ohrazenicích. Tel.: 481 321 885


28.11.2022: Uzavření obecní knihovny

 Dne 5.12.2022 bude uzavřena obecní knihovna v Ohrazenicích.


28.11.2022: MěÚ Turnov - Rezervace termínů pro agendu občanských průkazů a cestovních dokladů, řidičské průkazy

 MěÚ Turnov  upozorňuje na rezervační systém pro agendu občanských průkazů a cestovních dokladů nebo registr řidičů a registr vozidel lze využít i první sobotu v měsíci.

Rezervace odbor správní leták ZDE.

Rezervace odbor dopravní leták ZDE.

Rezervace ZDE.


28.11.2022: Finanční úřad - Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území

 Finanční úřad pro Liberecký kraj upozorňuje, že v průběhu roku 2022 byly nebo budou ukončeny obnovy katastrálního operátu a revize katastrálních území, nacházející se v územní působnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj.

Obnova katastrálního operátu ZDE.

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ZDE.

Revize katastru ZDE.

Mapování ZDE.


21.11.2022: POZOR ZMĚNA!!! - Jízdních řádů

Dnem 20.11.2022 končí uzavírka v Ohrazenicích. Autobusy na linkách 302, 310 a 322 budou jezdit po svých obvyklých trasách a podle základních jízdních řádů - viz. níže.

IDOL jízdní řády ZDE.


31.10.2022: Kompostárna Malý Rohozec

Kompostárna Malý Rohozec prodává prvotřídní kompost na přírodní bázi. Vstupními surovinami jsou pouze zelené rostliny, listí a drcené větve. Neobsahuje žádná semena plevelů schopná klíčit. Dále nabízíme kompost s hlínou vhodný do zahrad, kůru, štěpku.

Ceník ZDE.


26.10.2022: Oznámení o vystavení a zahájení projednání Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ohrazenice

 Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), a v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona oznamuje, že na základě Zprávy o uplatňování územního plánu Ohrazenice, které schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 41/2021 ze dne 15.9.2021, byla zpracována dokumentace Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ohrazenice, která je k nahlédnutí ZDE.

www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-strategie/uzemni-planovani-obci/ohrazenice.html

 


26.10.2022: Výměna poškozené popelnice na směsný komunální odpad

 Turnovské odpadové služby, s. r. o. Vás informují o výměně poškozených nádob na směsný komunální odpad.

V poslední době se nám množí požadavky na výměnu poškozených nádob na směsný komunální odpad. Vlastníkům popelnic, kteří nemají nádobu zakoupenou v Turnovských odpadových službách, s. r. o. nebo Technických službách Turnov s. r. o., opotřebovanou nádobu běžně nevyměňujeme.

Celá informace ZDE.


26.09.2022: Výsledky voleb do zastupitelstva obce Ohrazenice

 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Ohrazenice Zde.


26.09.2022: Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Turnovsko

 Vážení občané, připravili jsme pro vás základní přehled kontaktů, které vám usnadní orientaci při zvládání péče o vlastní osobu, nebo člena Vaší rodiny. Podrobné informace získáte na uvedených adresách či telefonních kontaktech.

Leták Zde.


21.09.2022: Informace ke spuštění tzv. "Milostivého léta"

 Od 1. září 2022 byla spuštěna druhá fáze tzv. "Milostivého léta". Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků.

Informace ZDE.


12.09.2022: Provoz obecní knihovny v Ohrazenicích

 Návštěvní doba knihovny v Ohrazenicích od září 2022 je od 16:30 do 18:30. Děkujeme za pochopení.

 


23.08.2022: Změny ve veřejné dopravě v Libereckém kraji od 28. srpna 2022

 Informujeme Vás o připravovaných změnách ve veřejné dopravě v Libereckém kraji s platností od 28. srpna 2022.

Kompletní přehled změn ZDE.


22.08.2022: Zrušení zastávky autobusu v Turnově
Od 28.8.2022 dochází v Turnově k trvalému zrušení autobusové zastávky Turnov,lékárna. Z toho důvodu se mění i výlukové jízdní řády linek 302 a 322, při průjezdu Turnovem.

04.07.2022: Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu - Rekonstrukce vodovodu Ohrazenice

 Společnost SčVK Vám oznamuje, že v níže uvedené lokalitě dojde k plánované rekonstukci vodovodu. V uvedeném období bude docházet k dílčím odstávkám vody, o kterých budete informování s 5-denním předstihem. Rekonstrukce vodovodního řádu bude probíhat od 5.7.2022 do 30.9.2022.

Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu ZDE.

Adresy, kterých se to týká ZDE.


06.06.2022: Změny ve veřejné dopravě v Libereckém kraji od 12. června

 Informujeme Vás o připravovaných změnách ve veřejné dopravě v Libereckém kraji s platností od 12. června. Kompletní přehled změn je k dispozici na našem webu Zde.

 


30.05.2022: Nález v obci Ohrazenice

 V obci Ohrazenice byla dne 26.5. 2022 nalezena elektrokoloběžka a ochranná přilba. Tímto vyzýváme vlastníka věci, aby se přihlásil na obecním úřadě v Ohrazenicích. tel: 481 321 885


14.04.2022: Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu.

Sbírka zákonů - částka 45


01.04.2022: POMOC UKRAJINĚ

 Jak mohu pomoci Ukrajině?

Leták 


08.03.2022: Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

 Úřad práce ČR Vám nabízí pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií. 

- Příspěvek na bydlení

- Doplatek na  bydlení

- Mimořádná okamžitá pomoc

Více informací zde.


07.03.2022: Nové smlouvy na energie

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuzavřeli novou smlouvu na energie po kolapsu Bohemia energy a dalších, že je nutno si vybrat nového dodavatele a uzavřít si novou smlouvu. Bude končit přechodná doba, kdy byli odběratelé v ochraně poslední instance a po jejím skončení mohou být odpojeni od přívodu energie.Pokud by někdo potřeboval s tímto problémem pomoci, navštivte OÚ, kde se Vám budeme snažit podat potřebné informace.

eşya depolama

03.03.2022: Svoz biopopelnic v roce 2022

 Svoz biopopelnic bude probíhat v roce 2022 od 6.4 2022, 20.4.2022, dále pak každou středu do konce října 2022. V listopadu proběhnou pouze dva svozy a to 9.11.2022 a 23.11.2022.

Rozpis svozů zde.

 


03.03.2022: Rekonstrukce Ohrazenické, Spojovací a návsi

Milí spoluobčané, od 7.3. začne druhá etapa opravy krajských komunikací v obci.Je předběžně rozdělena do 3 etap: 1. Spojovací a úsek Ohrazenické od Spojovací na konec obce do spojnice s Paceřickou. Bude provedeno komplet včetně asfaltů. 2. Ohrazenická od opraveného úseku směrem k návsi až k odbočce k nádrži, opět komplet včetně asfaltů. 3. Od návsi k Nářadí Jiránek. Tento úsek by měl začít cca v polovině července. V průběhu celého období se bude revitalizovat i prostor návsi v duchu již dokončeného prostoru u kapličky. Nejdůležitější informace: hostinec zůstává bez omezení v provozu. Méně důležitá informace: autobusy budou od 14.3. jezdit dle výlukových jízdních řádu (příspěvek níže) v omezených linkách, a to Paceřickou ke hřbitovu, tam se otočí a zpět Paceřickou. Druhá linka zabočí z Fučíkovy ke školce, zastaví u Relax parku, kde bude náhradní zastávka Náves, a kolem Nářadí Jiránek do Nádražní. Podle průběhu stavby budu dále informovat. Respektujte prosím prostor staveniště! I když bude někde průjezdné, je to staveniště s výkopy a pohybem lidí a techniky a nepovolaná osoba zde nemá co dělat. O způsobu vývozu odpadů budu informovat SMS jen dotčené nemovitosti. Pokud nejste přihlášeni k odběru SMS, učiňte tak na OÚ. Váš starosta.

 


02.03.2022: Autobusy po dobu uzavírky

 Od 14.3.2022 do cca 8.11.2022 bude v Ohrazenicích na silnici číslo III/28729 a III/28729a probíhat oprava vodovodu a obnova komunikace za úplné uzavírky této části komunikace. Autobusy MHD Turnov, linky 302, 310, 322, budou jezdit podle výlukových jízdních řádů - viz níže. Po dobu uzavírky nebude obsluhovaná stávající zastávka Ohrazenice, náves. Místo této zastávky bude zřízena náhradní zastávka Náves u dětského hřiště - Relax parku. Zastávka Ohrazenice, pod hřbitovem bude obsluhovaná pouze vybranými spoji linky 302.

Omlouváme se za vzniklá omezení a děkujeme za pochopení.

Výlukové jízdní řády zde.


03.01.2022: Finanční úřad pro Liberecký kraj zveřejňuje telefonní čísla
03.01.2022: Informace o místních poplatcích pro rok 2022

 V roce 2022 se bude platit poplatek za psa do konce února a poplatek za bionádoby do konce března. Za komunální odpad se bude platit zpětně až v roce 2023.

Poplatek za psa: 

pes v rodinném domě 100 Kč, další pes 150,- Kč

pes v bytovém domě 200 Kč, další pes 300,- Kč

držitel starší 65 let 100 Kč, další pes 150,- Kč

Poplatek za pronájem bionádoby:

bionádoba 120l       182,- Kč

bionádoba 240l        218,- Kč

Poplatky lze uhradit bezhotovostně nebo v hotovosti na obecním úřadě v Ohrazenicích v úředních hodinách. V případě plaby převodem zašlete každou platbu zvlášť.

č.u. 1517992/0300

variabilní symbol: číslo domu

Děkujeme.


02.12.2021: Registrace k likvidaci odpadu

Vážení spoluobčané,

od 1.1.2022 vstupují v platnost ustanovení nového zákona o odpadech a jím vyvolané nové vyhlášky všech obcí. Podle naší vyhlášky byl vytvořen nový registrační formulář, který obdrží každá nemovitost do schránky. Zákonnou poviností vlastníka každé nemovitosti je provést registraci (ohlášení) obecnímu úřadu. V registraci si poplatník pomocí tabulek vypočte minimální množství odpadu dle počtu osob, bydlících v nemovitosti, a vybere si počet vývozů s objemem stejným, nebo vyšším, než vypočítal. Zkontroluje si v řádku i druh nádoby, kterou má. Vyplní všechny požadovné údaje a registraci předá na OÚ do 17.12.2021, odkud si odnese bezplatně příslušnou známku (známky). Technické služby nás požádali o apel, abyste si očistili nádobu od starých známek, aby pracovníci rychleji našli novou známku.

Pozor! Vývoz na starou známku provedou TS pouze jednou v novém roce, tj.3.1.2022.Na další vývozy musíte mít nové známky.

O platbu za likvidaci komunál. odpadu se nemusíte bát. Počká na Vás do začátku roku 2023. V platbě budou zohledněny i případné změny v počtu poplatníků v nemovitosti, resp. změna sazby, pokud ji budete požadovat. K ohlášení změny slouží stejný formulář, jako nyní, a je ke stažení zde na webu. Více informací bude v předvánočním Zpravodaji.

Shrnutí: systém zůstává v podstatě stejný jako doposud. Máte možnost výběru počtu svozů a jakéhokoliv množství nad minimální objem. Třicetilitrový pytlík za měsíc určitě vyprodukuje každý z nás.

Systém Vám umožňuje třídit a snižovat tak množství komunálního odpadu.

Částka za odvoz a likvidaci Vašeho odpadu, je Váš nejmenší možný podíl na Vašich odpadech. Obec za svoz a likvidaci bio a tříděných odpadů platí z našich společných peněz další statisíce. Zatím si to všichni ještě můžeme dovolit i při všech probíhajících investicích.

Registrace je povinná!

FORMULÁŘ - Ohlášení změn u poplatníka odpadu


23.11.2021: Policie Libereckého kraje varuje majitele rekreačních objektů, rodinných domů a bytů před krádežemi

 S přibývajícími případy vloupání nejen do rekreačních objetků, policie Libereckého kraje apeluje na majitele chat, chalup, rodinných domů a bytů, aby si řádně zabezpečili svůj majetek.

Informační leták č. 1

Informační leták č. 2


18.10.2021: Informace pro klienty končících dodavatelů energií

 V současné době je situace na trhu energií poznamenána nenadálými výkyvy cen a situace je již tak vážná, že někteří dodavatelé energií dokonce ukončují svou činnost.

Leták Zde.


18.06.2021: Kompostárna Malý Rohozec

 Kompostárna Malý Rohozec prodává prvotřídní kompost na přírodní bázi. Vstupními surovinami jsou pouze zelené rostliny, listí a drcené větve. Neobsahuje žádná semena plevelů schopná klíčit. Dále nabízí substrát k terénním úpravám i do zahrad, kůru, štěpku.

Leták ZDE


10.06.2021: Evropský den proti vloupání 2021

 V rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí, které letos připadá na středu 16. června, je dobré si připomenout základní pravidla zabezpečení objektů, a to z těchto důvodů:

- Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená.

- K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty.

Leták č. 1 

Leták č. 2

 


08.06.2021: Zpráva z Krajského ředitelství Policie LK

 Upozorňujeme občany, že v současné době Policie ČR v Libereckém kraji zaznamenala podvodné jednání pachatelů trestné činnosti, kteří odcizují finanční prostředky z účtů osob. Podvodníci využívají metodu tzv. vishingu, při níž se volající člověk vydává za pracovníka banky a přesvědčí jejího klienta, aby své peníze převedl z vlastního účtu na jiný. Pachatelé při hovorech užívají tzv. spoofing, to znamená, že dokážou napodobit jakékoliv telefonní číslo včetně infolinek bank a nyní dokonce i Policie ČR. Scénáře k dosažení cíle podvodníků se mohou lišit.

Inforamace zde: Fiktivní bankéř


03.05.2021: Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit

 Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro propuštěné zaměstnance i pro zaměstnavatele.

Informace ZDE.


08.03.2021: Řád veřejného pohřebiště a cenový výměr

 Zastupitelstvo obce schválilo Řád veřejného pohřebiště obce Ohrazenice a nový cenový výměr s platností od 1.1.2021.

Řád veřejného pohřebiště

Cenový výměr


04.02.2021: Ukončení rekonstrukce Nádražní a okolí Pyrámu

informace zde

Vážení spoluobčané,

protože nám pandémie znemožnila provést slavnostní ukončení akce, nabízíme v přiloženém letáčku pár základních informací a v odkazu pak video z průjezdu celou dokončenou akcí.

 

https://www.youtube.com/watch?v=adjvvrg-hk0


03.02.2021: Zrušení výlepů letáků při oznamování plánovaných odstávek od 1.1.2021

 Společnost ČEZ Distribuce oznamuje, že ruší výlepy letáků při plánovaných odstávkách. Zákazníci se mohou nechat informovat o plánované odstávce bezplatně e-mailem nebo SMS.

Informační leták ZDE.

Služba zasílání informací  ZDE.


01.02.2021: Upozornění pro seniory

 Policie ČR varuje seniory před okradením nebo podvodným jednáním pachatelů trestné činnosti.

Informace ZDE


04.03.2020: Provozní doba sběrného dvora

 Provozní doba sběrného dvora

ZIMNÍ OBDOBÍ (listopad - únor): Po - Pá  9:00 - 16:00, So 9:00 - 12:00

LETNÍ OBDOBÍ (březen - říjen): Po - Pá  9:00 - 17:00, So  8:00 - 12:00

Všichni ti, kteří chtějí využít služeb sběrného dvora, by sem měli přivážet odpad již přetříděný na jednotlivé komodity. Stavební odpady a některé další druhy jsou zpoplatněny dle platného ceníku.


11.02.2020: Hasiči radí občanům

   Pravidla pálení biologického odpadu

 Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.

Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení.
 

31.10.2019: Videa z výstavby věžového vodojemu v Ohrazenicích

 Videa z výstavby věžového vodojemu v Ohrazenicích

1. zvedání sloupů

www.youtube.com/watch

2. zvedání koule

www.youtube.com/watch

3. po dokončení

www.youtube.com/watch

Náhodná fotografie z obce
Novinky na
Úřední desce OÚ
ČEZ Distribuce Plánované odstávky
Nahlášení pálení

nahlášení pálení

Náhodný obrázek
Ohrazenice - 93
srpen 2009
zobrazení: 5580
známka: 1.00
Odkazy
CZECH POINT

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl