Úvodní strana

Základní informace - poloha

ČR Starosta obce:
František Novák

Katastrální výměra: 267 ha
Počet obyvatel: 1103

Poloha: (zdroj: www.mapy.cz)

Mapa

přesná poloha na mapě

Aktuální informace
24.09.2020: Uzavírka silnice

 Z důvodu špatného počasí se uzavírka silnice v Ohrazenicích přesouvá o týden později na 3.10. a 4.10.2020.

 


21.09.2020: Oznámení o přerušení dodávky vody

 Oznamujeme Vám, že z důvodu plánované odstávky na vodovodním zařízení dojde k přerušení dodávky pitné vody od 1.10.2020 od 8:00 do 15:00.

V Ohrazenicích se týká přerušení vody těchto čísel popisných: Ohrazenice č.p. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 a 213.

Informace ZDE


21.09.2020: Uzavírka - silnice II/610 - Nádražní (Ohrazenice)

 Oznamujeme Vám, že v sobotu 26.9.2020 v časech od 6:00 do 23:00 bude probíhat pokládka asfaltových vrstev vozovky v ulici Nádražní (Ohrazenice). V tento termín nebude umožněn vjezd ani výjezd. (viz. informace). Dotčená komunikace bude zcela uzavřená pro jakoukoliv dopravu.

Tímto Vás žádáme o respektování dopravního značení a přeparkování Vašich vozidel mimo dotčený úsek ulice.

Informace ZDE


09.09.2020: Uzavírky v Turnově u viaduktu

 V termínu od 14.9.2020 do  20.9.2020 bude provedena úplná uzavírka Přepeřské ulice v prostoru pod viaduktem. Dne 19.9.2020 úplná uzavírka křižovatky u viaduktu včetně napojení ulic Nádražní, Přepeřská a 1. máje a Fučíkova.


03.09.2020: Mimořádná opatření platná od 1.9.2020

 Na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR si můžete přečíst mimořádná opatření v souvislosti s COVID-19 platná k 1.9.2020.

Odkaz ZDE


27.08.2020: Omezení autobusů a výlukové jízdní řády kvůli opravám Pyrámu.

 Od 7.9.2020 do 20.9.2020 bude uzavřena silnice číslo III/01016 z Ohrazenic do Lažan. Lažany budou obsluhovány závleky od Doubí. Bližší informace jsou na našem webu:

www.iidol.cz/aktuality/9097:pozor-uzavirka-ohrazenice-pyram.html


24.08.2020: Informace o konečných úpravách povrchů Nádražní a Pyrámu.

Předáváme vám tímto předběžné informace o termínech pokládky vrchních asfaltů na opravovaných úsecích. Pokud je zde napsáno, že bude úplně uzavřena, tak úplně, bude se pokládat asfalt v celé šíři vozovky!

Ve dnech 4. a 5.9.2020 bude úplně uzavřena křižovatka v Přepeřích na návsi a komunikace směrem k Turnovu

Ve dnech 14. - 20.9.2020 se budou dokončovat úpravy v prostoru žel. viaduktu a v tom rozmezí dne 19.9. bude podjezd a okolí úplně uzavřeno.Následkem toho se v tuto dobu očekává větší provoz kolem Pyrámu.

Ve dnech 26. a 27.9.2020 bude úplně uzavřen úsek křižovatky s R10 a komunikace směrem k Pyrámu, Pyrám s přilehlými výjezdy až na Potůček. Je to sobota a neděle. Komunikace bude zcela neprůjezdná, křižovatka i Pyrám budou uzavřeny a opět otevřeny dle postupu prací. Respektujte prosím dopravní značení.

Následně, cca po 14 dnech bude postupně provedeno dopravní značení na vozovce. I zde prosím respektujte omezení, ať nemáme barvu tam, kde nemá být. Děkujeme.

Termíny jsou sjednávány předem, nelze vyloučit případnou změnu.


20.08.2020: Omezení autobusů a výlukové jízdní řády kvůli opravám na Pyrámu.

Dne 21.8. bude odfrézován asfalt kolem Pyrámu a následně se pro veškerý provoz uzavře jižní polovina křižovatky včetně výjezdu a vjezdu do sídliště. Do sídliště se dostanete jen z křižovatky s R10. Vzhledem k úzké komunikaci žádáme všechny o zvýšenou opatrnost, toleranci a zachování průjezdnosti.

Pyrám bude vždy průjezdný ve směru Potůček - Turnov a v této 1. etapě i do Lažan. V druhé etapě se otevře vjezd do sídliště a neprojedete k Lažanům.

Důsledkem omezení je i nemožnost otáčení autobusů kolem Pyrámu a tedy i omezení linek 302, 310 a 322 (viz výlukové jízdní řády). Některé spoje budou končit na návsi místo na Pyrámu a nebo neobslouží zastávku u hřbitova. Doba výluky se odvine od postupu prací na Pyrámu.

www.iidol.cz/aktuality/9097:pozor-uzavirka-ohrazenice-pyram.html


18.08.2020: Sychrovská pouť pro letošní rok zrušena

 Vzhledem k vývoji pandemické situace jsme po dlouhých konzultacích, zdravé úvaze a konzultace s dotčenými orgány rozhodli o zrušení letošního ročníku Sychrovké pouti. Budeme se na vás těšit příští rok.

Ondřej Zoubek, starosta obce Radimovice

 


14.08.2020: Upozornění - rekonstrukce mostu v Přepeřích

 Informujeme občany, že od pondělí 10.8.2020 až do prosince 2020 bude probíhat rekonstrukce mostu přes náhon u Jizery v Přepeřích za úplné uzavírky silnice č. III/27915. Bližší informace k výlukovým jízdním řádům naleznete na webu: www.iidol.cz


30.07.2020: Aktuální informace k epidemii koronaviru

 K 30.7.2020 je v obci potvrzen 1 případ nákazy. Dodržujte prosím opět hygienická opatření a nošení roušek ve vlastním zájmu.

Případné informace zjistíte na níže uvedeném odkazu na KHS Liberec

www.khslbc.cz/

Odkaz na Ministerstvo zdravotnictví ČR

koronavirus.mzcr.cz/


24.06.2020: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 Město Turnov vyhlašuje výběrové řízení na místo: Vedoucí odboru správy majetku, Město Turnov. Lhůta pro podání přihlášky do výběrového řízení je do 14.9.2020 do 12.00.

Oznámení ZDE


24.03.2020: Informace ke koronaviru pro obyvatele

 Leták obsahuje základní informace o chování, hygienická doporučení a důležité kontakty na organizace, které poskytují okamžitou pomoc.

Informační leták


20.03.2020: Koronavirus - aktuální informace
09.03.2020: Svoz popelnic na BIO odpad v roce 2020

 Svoz bude probíhat vždy ve středu.

V měsíci dubnu to bude v těchto termínech: 8.4., 22.4. a 29.4. 

Od května do listopadu bude svoz každý týden.

 

 


04.03.2020: Provozní doba sběrného dvora

 Provozní doba sběrného dvora

ZIMNÍ OBDOBÍ (listopad - únor): Po - Pá  9:00 - 16:00, So 9:00 - 12:00

LETNÍ OBDOBÍ (březen - říjen): Po - Pá  9:00 - 17:00, So  8:00 - 12:00

Všichni ti, kteří chtějí využít služeb sběrného dvora, by sem měli přivážet odpad již přetříděný na jednotlivé komodity. Stavební odpady a některé další druhy jsou zpoplatněny dle platného ceníku.


25.02.2020: Důležité upozornění

 Od 1.1.2021 přechází společnost ČEZ Distribuce, a.s. ze stávajícího způsobu výlepů plakátů na elektronickou formu oznámení o plánovaných přerušeních dodávek elektřiny.

Zaregistrovat se a dostávat zprávy do mobilu či e-mailu můžete již dnes:

www.cezdistribuce.cz/sluzba

Registraci provedete ZDE

Leták


11.02.2020: Hasiči radí občanům

   Pravidla pálení biologického odpadu

 Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.

Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení.
 

31.10.2019: Videa z výstavby věžového vodojemu v Ohrazenicích

 Videa z výstavby věžového vodojemu v Ohrazenicích

1. zvedání sloupů

www.youtube.com/watch

2. zvedání koule

www.youtube.com/watch

3. po dokončení

www.youtube.com/watch

Náhodná fotografie z obce

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl