Úvodní strana

Základní informace - poloha

ČR Starosta obce:
František Novák

Katastrální výměra: 267 ha
Počet obyvatel: 1112
(stav k 1.1.2015)

Poloha: (zdroj: www.mapy.cz)

Mapa

přesná poloha na mapě

Aktuální informace
21.03.2017: Světový den vody
Tisková zpráva VHS Turnov vydaná ke SVĚTOVÉMU DNI VODY. OSN stanovila před více jak 20 lety 22.březen Světovým dnem vody. Důvodem byly zejména skutečnosti, že voda ovlivňuje každodenní život všech obyvatel na naší planetě a víc jak miliarda lidí trpí nedostatkem vody i omezeným přístupem k vodě. Udržitelné nakládání s vodou je podmínka pro budoucnost života na naší planetě. Vláda České republiky a odborná veřejnost při příležitosti tohoto významného svátku zdůrazňují tři oblasti, kterými se musíme v naší zemi aktuálně důsledně věnovat: - Ochrana vodních zdrojů, zabezpečení spolehlivosti zásobování každého území dostatkem pitné vody a udržitelné nakládání s touto klíčovou složkou každodenního života. - Realizovat opatření pro zmírnění negativních následků sucha a ve prospěch zadržování vody v krajině. - Maximální péče o obnovu dožívajícího vodohospodářského majetku na území měst a obcí. Z pozice Vodohospodářského sdružení Turnov bychom chtěli při této příležitosti široké veřejnosti oznámit také naše tři nejdůležitější skutečnosti z každodenního chodu společného svazku 22 měst a obcí. - VHS Turnov má pro rok 2017 stanovený detailní plán aktivit na území každého členského města a obce. Jde o desítky investičních akcí, v nichž se budeme zejména věnovat obnově vodohospodářských sítí, na které navazuje úplná obnova klíčových komunikací. V duchu vládních doporučení budou také důležitým cílem opatření ve prospěch zvýšení kvality a množství pitné vody v Loučkách, na Benecku, v Semilech, nebo v Turnově. - V nejbližších týdnech zahájíme naší největší akci v příštích letech - rekonstrukci vodárenského přivaděče Bátovka a zdrojů pitné vody pro Jilemnici včetně nové vodovodní a kanalizační sítě pro oblast Benecka – Dolních Štěpanic. VHS Turnov na tuto akci podařilo získat finanční prostředky od 8 subjektů. Současně se také připravuje na převzetí dalších významných dotací z Evropské unie, od Českého státu a Libereckého kraje, které zejména pomohou obnovit dožívající majetek. Dotační prostředky nám umožní reálné zahájení dalších mnoha připravených akcí nejdéle do konce tohoto roku. - A jako určitý bonus pro všechny obyvatele měst a obcí můžeme při této příležitost oznámit, že se starostové rozhodli ponechat stejnou cenu vodného a stočného i pro příští rok 2018. Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

13.03.2017: Svoz bioodpadu 2017
Dle sdělení Ts Turnov začne letošní svoz bioodpadu dne 5.4., dále pak 19.4 a od 3.5 každý týden do konce října. V listopadu se předpokládá svoz 1.11. a 15.11. Svoz pro Ohrazenice bude opět ve středu, tzn. nádoby připravit v úterý večer. Provoz kompostárny: telefon:731 677 507 Provozní doba kompostárny v roce 2017: duben-říjen: Po 9:00 - 17:00 St 9:00 - 17:00 Pá 9:00 - 17:00 So 9:00 - 12:00 listopad: Po 9.00 - 16:00 St 9.00 - 16:00 Pá 9:00 - 16:00 So 9:00 - 12:00 Využijte těchto možností a neskládkujte bioodpad volně v přírodě. Vaši návštěvu kompostárny využijte i k nákupu kvalitního kompostu za příznivou cenu. Vozík za autem vás přijde na cca 200 - 300,-Kč a máte vytíženy obě cesty a doma pochvalu.

28.02.2017: Elektrifikace obce
Postupně vám, majitelům nemovitostí, přicházejí, nebo přijdou, výzvy k vyjádření vlastníka a k podpisu smlouvy o uzavření věcného břemene s firmou ČEZ. Tyto aktivity jsou směřovány k následnému přeložení nadzemního vedení el. energie ze sloupů do země. Celý proces je legální, je ve spolupráci ČEZ a obce. Postupně tato akce projde celou obcí (více v připravovaném Zpravodaji). Při obdržení výzvy je vašim právem uzavřít navrženou smlouvu, vyjádřit se k navrženému umístění "vašeho" pilířku pro připojení vaší nemovitosti a průběhu uložení zemního kabelu přes váš pozemek (pokud ho již nemáte). V případě vrchního přívodu bude připojení od pilířku provedeno nově zemním kabelem k pojistkové skříni na fasádě domu. Rozvodná skříň s elektroměrem zůstává na svém místě. Veškeré náklady, spojené s touto akcí, hradí ČEZ.V případě dotazů kontaktujte pana projektanta, uvedeného na konci žádosti o uzavření smlouvy, která je v zaslaných dokumentech.

07.02.2017: Studie okolí požární nádrže

Předkládáme vám k nahlédnutí návrh budoucí úpravy okolí požární nádrže. Nádrž bude v letošním roce opravena a následně upravíme i její okolí, aby zde vznikl prostor k relaxaci spojenou s možností vykoupání v letních měsících.

Studie ke stažení zde (formát: Pdf; velikost: 4,87 MB)

Máte-li chuť, můžete hlasováním vyjádřit svůj názor a na mail starosty (starosta@ohrazenice.cz) napsat případné připomínky. 

Hlasovat můžete zde.

Náhodná fotografie z obce

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl